Przedmiotowe systemy oceniania

 

Język polski            Język polski

Matematyka           Matematyka          Matematyka

Język angielski      Język angielski       Język angielski        Język angielski        Język angielski

Język rosyjski

Biologia                  Biologia               Biologia              Biologia

Chemia

Fizyka

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Geografia             Geografia             Geografia             Geografia

Informatyka         Informatyka           Informatyka          Informatyka       Informatyka

Muzyka

Plastyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

Technika

I-III