Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej w Podwiesku

Statut Szkoły Podstawowej

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Zestaw Programów Nauczania

Harmonogram konsultacji nauczycieli

Dyżury pedagoga szkolnego w SP Podwiesk

 

Wykazy podręczników :

Wykaz podręczników - wychowanie przedszkolne

i nauczanie wczesnoszkolne

Wykaz w pliku Pdf
Wykaz podręczników dla klasy IV Wykaz w pliku Pdf
Wykaz podręczników dla klasy V Wykaz w pliku Pdf
Wykaz podręczników dla klasy VI Wykaz w pliku Pdf
Wykaz podręczników dla klasy VII Wykaz w pliku Pdf
Wykaz podręczników dla klasy VIII Wykaz w pliku Pdf