Wykaz nauczycieli

Szkoły Podstawowej

im. Ziemi Chełmińskiej

w Podwiesku

 

Lp.

Imię i nazwisko

Przedmioty

1

Barejka Magda

pedagog, terapia pedagogiczna

2

Borek Hanna

historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne

3

Dębska Iwona

geografia, informatyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

4

Gliniecka Justyna

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

5

Harłoziński Andrzej

biologia, chemia, przyroda

6

Harłozińska Lidia

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

7

Hoffmann Katarzyna

wychowanie przedszkolne

8

Janowski Piotr

wychowanie fizyczne, technika

9

Jażdżewska Dorota

religia, wychowanie do życia w rodzinie

10

Kurkowska Grażyna

język polski, plastyka, muzyka,

11

Kleina Anna

edukacja wczesnoszkolna

12

Majka Anna

język angielski

13

Przybyszewska Kamila

język rosyjski, język angielski

14

Szydłowski Tadeusz

matematyka, fizyka

15

Świtajska Agnieszka

matematyka, chemia, zajęcia rewalidacyjne

16

Wera Katarzyna

język polski, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia artystyczne

17

Wilma Tomasz

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

18

Wiśniewska Katarzyna

pedagog, doradca zawodowy, socjoterapia

19

Zaborowska Danuta

język polski

 

HARMONOGRAM KONSULATACJI NAUCZYCIELI