Wykaz nauczycieli

Szkoły Podstawowej

im. Ziemi Chełmińskiej

w Podwiesku

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Przedmioty

  1 Borek Hanna historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne
  2

Dębska Iwona

geografia, informatyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 

3

Barejka Magda

edukacja wczesnoszkolna

 

4

Harłozińska Lidia

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

 

5

Harłoziński Andrzej

biologia, chemia, przyroda
 

6

Jakubowska Anna

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-   kompensacyjne

 

7

Janowski Piotr

wychowanie fizyczne, technika

 

8

Jażdżewska Dorota

religia, muzyka, wychowanie do życia w rodzinie

 

9

Kurkowska Grażyna

język polski, plastyka

 

10

Augustyn - Kalinowska Magdalena

wychowanie przedszkolne

 

11

Majka Anna

język angielski

 

12

Przybyszewska Kamila

język rosyjski, język angielski

 

13

Szydłowski Tadeusz

matematyka, fizyka
 

14

Świtajska Agnieszka

matematyka

 

15

Wilma Tomasz

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

 

16

Wiśniewska - Dudzińska Katarzyna

pedagog, doradca zawodowy, socjoterapia

 

17

Zaborowska Danuta

język polski