Wykaz nauczycieli

Szkoły Podstawowej

im. Ziemi Chełmińskiej

w Podwiesku

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Przedmioty

  1 Borek Hanna

historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne

  2

Dębska Iwona

geografia, informatyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

3

Barejka Magda

edukacja wczesnoszkolna

 

4

Harłozińska Lidia

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, przyroda

 

5

Harłoziński Andrzej

biologia, chemia, przyroda
 

6

Hejmowska Małgorzata technika
 

7

Jabłoński Zbigniew biologia
 

8

Jakubowska Anna

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-   kompensacyjne

 

9

Janowski Piotr

wychowanie fizyczne, technika

 

10

Jażdżewska Dorota

wychowanie przedszkolne

 

11

Kurkowska Grażyna

język polski, plastyka

 

12

Majka Anna język angielski
 

13

Mikrut Magdalena

matematyka

 

14

Przybyszewska Kamila

język rosyjski, język angielski

 

15

Szydłowski Tadeusz

matematyka, fizyka
 

16

Świtajska Agnieszka

matematyka, chemia

 

17

Wilma Tomasz

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

 

18

Wiśniewska - Dudzińska Katarzyna

pedagog, doradca zawodowy, socjoterapia

 

19

Zaborowska Danuta

język polski

 

20

ks. Marcin Zieliński religia