Dowóz i odwóz uczniów w dniu 25.06.2021 r.:

T R A S A   I

 

                                                                Dowóz                    Odwóz

Dolne Wymiary (Ośrodek Zdrowia)          900                    950

Dolne Wymiary (skrzyżowanie)               902                     947

Szkoła                                                          905                     945

T R A S A  II

                                                              Dowóz                Odwóz

Łęg (świetlica)                                           853                    958

Łęg                                                              854                    957

Łęg (sklep)                                                 856                    956

Dorposz (skrzyżowanie)                          857                    955

Dorposz (bloki)                                          858                     954

Dorposz (pętla)                                         900                     952

Podwiesk (skrzyżowanie)                       904                     947

Szkoła                                                        906                     945