Rozkład jazdy autobusów w dniu 24.06.2022 r.       

 

Dowóz:

Łęg (szkoła)                            703

Łęg (sklep)                              705

Dorposz (bloki)                        708

Dorposz (cykop)                     710

Podwiesk (Kaczmarczyk)       715

Podwiesk (szkoła)                   716

Dolne Wymiary (Ośrodek       718

                           Zdrowia)

Dolne Wymiary (skrzyżow.)   720

Podwiesk (szkoła)                   723

Odwóz - około godziny 900.