INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2020_05_20_Informacja_E8.pdf

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/20200515_PrzeprowadzanieegzaminowCOVIDWytyczne.pdf