Szkoła zorganizowała telefoniczne dyżury psychologa. Zachęcam do korzystania      z porad i konsultacji. Pani psycholog Patrycja Lipińska – Dembek będzie dyżurować    w każdą środę w godz. 12.00 – 14.00.

Telefon: 661 723 372.

Danuta Zaborowska